הודעה חשובה לציבור הגולשים:
לאחרונה הוצף השוק בחלפים סיניים זולים באיכות ירודה.
לבולמי הזעזועים חשיבות מכרעת בייצוב מכונת הכביסה.
למניעת תנודות מסוכנות ונזק עתידי למכונת הכביסה.
לפני רכישת בולמי זעזועים, פרק את הבולמים הישנים ובוא איתם לבדיקה מקצועית על ידי טכנאים מוסמכים.

  


לוגייט טכנולוגיות | חנות וירטואלית